Huurvoorwaarden Huur van Ons

  • Alle genoemde prijzen zijn dagprijzen excl. BTW
  • Alle in bruikleen verstrekte goederen blijven te allen tijde eigendom van Huur van Ons.
  • De huurder blijft te allen tijde aansprakelijk voor de door hem van Huur van Ons gehuurde goederen, tot aan het tijdstip dat Huur van Ons de gehuurde goederen komt ophalen, of laat ophalen.
  • De door Huur van Ons verhuurde goederen dienen, bij het afhalen of bezorgen, door de huurder op dezelfde wijze verpakt of gestapeld te zijn, zoals bij aanlevering door Huur van Ons.
  • De transportkosten- het brengen en halen van de goederen- komen voor rekening van de huurder. Voor levering op zon-en feestdagen kunnen extra kosten berekend worden. Deze kosten zullen vooraf door Huur van Ons aan huurder worden opgegeven. Afleverplaats is op de begane grond en moet goed te bereiken zijn. Blijkt bij aflevering dat huurgoederen op een moeilijk bereikbare plek moeten komen en er meer tijd mee gemoeid is, dan brengt Huur van Ons hiervoor extra kosten in rekening. Moeten de huurgoederen op een verdieping geleverd worden en is dit niet vooraf afgesproken of besproken, dan behoudt Huur van Ons zich het recht voor de spullen op de begane grond te leveren en zal de huurder zelf voor transport naar boven zorg dragen. Huur van Ons acht zich niet aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht door de gehuurde goederen, tijdens het plaatsen hiervan op moeilijk bereikbare plekken in het gebouw of woning.
  • In huurders eigen belang raadt Huur van Ons hem aan, de gehuurde goederen voor het gebruik te controleren en evt. breuk of tekorten per omgaande aan Huur van Ons telefonisch door te geven of te mailen.
  • Breuk of vermissing van de huurgoederen worden in rekening gebracht met de daarvoor geldende tarieven.
  • Niet gereinigd materiaal wordt door Huur van Ons aan huurder tegen de prijs uit de prijslijst in rekening gebracht.
  • Huur van Ons acht zich niet aansprakelijk voor enige schade geleden aan kleding, vloeren, auto`s, meubilair, e.d. veroorzaakt door het gehuurde materiaal. Ook is er geen aansprakelijkheid tot winstverlies.
  • Facturen dienen vóór levering te zijn voldaan. Tenzij anders overeengekomen. Mocht de betaling niet op tijd binnen zijn, gaan wij niet over tot leveren